REGULAMIN DARMOWYCH WARSZTATÓW CERMICZNYCH

1/ Warsztaty odbywają się w Pracowni Ceramicznej Kamionka, ul. Herbowa 19, Warszawa.
2/ Warsztaty w pracowni przewidziane są dla dzieci  od 6 lat oraz dorosłych.
3/ O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.(godzina i data wysłania maila ze zgłoszeniem uczestników), oraz po potwierdzeniu zapoznania się z RODO i Polityką Prywatności.
4/ Można zgłosić maksymalnie 2 uczestników.
5/ Każda osoba, która się zgłosi otrzyma maila zwrotnego ze szczegółowymi informacjami, prośbą o imię , wiek zgłaszanych uczestników, oraz z Polityką Prywatności pracowni.
6/Na potwierdzenie uczestnictwa, osoba zgłaszająca ma 24 h od otrzymania maila zwrotnego. W razie nie dotrzymania tego czasu uczestnikiem darmowych warsztatów staje się kolejna osoba z listy.
7/ Odesłanie wymaganych danych jest jednocześnie informacją, iż zgłaszający zapoznał się z Regulaminem oraz zaakceptował Politykę Prywatności jak również wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji dotyczących warsztatów ceramicznych prowadzonych przez Pracownię Ceramiczną Kamionka.
8/ Osoby, które jako pierwsze wysłały zgłoszenia oraz potwierdzą uczestnictwo zgłaszanych osób, a te bez wcześniejszego uprzedzenia nie przyjdą na warsztaty nie mogą wziąć udziału w kolejnych edycjach darmowych warsztatów.
9/W darmowych warsztatach ceramicznych można wziąć udział tylko raz i mogą wziąć w nich udział osoby, które nie brały wcześniej udziału w innych płatnych i bezpłatnych warsztatach organizowanych prze Pracownię.
10/ Prace wykonane w pracowni pozostają jej własnością.
11/Możliwość odbioru prac tylko przy kontynuacji warsztatów, czyli wykupieniu karnetu wejść na warsztaty.

Scroll to Top