REGULAMIN PRACOWNI

UCZESTNICTWO w warsztatach Pracowni Ceramicznej Kamionka jest jednoznaczne z akceptacją REGULAMINU oraz zapoznaniem się z Zasadami BHP Pracowni.

 1. BEZPIECZEŃSTWO
 2. Wszyscy UCZESTNICY warsztatów zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP oraz REGULAMINU Pracowni Ceramicznej Kamionka.
 3. OSTROŻNOŚĆ
 4. UCZESTNIK zobowiązany jest uważać ma prace innych uczestników.
 5. UCZESTNIK nie dotyka żadnych prac, które nie należą do niego.
 6. UCZESTNIK zachowuje wszelka ostrożność przy zdejmowaniu i odkładaniu swoich prac z półek.
 7. UCZESTNIK nie rozpakowuje prac przykrytych folią, jeżeli nie jest pewien, że to jego prace.
 8. UCZESTNIK zobowiązany jest szkliwić prace zgodnie ze wskazówkami instruktora jak również nie szkliwić w miejscu styku pracy z półką. Na zakończenie UCZESTNIK zobowiązany jest sprawdzić czy praca nie jest zabrudzona szkliwem i szkliwo nie będzie stykać się z półką i dystansem.
 9. UCZESTNIK zobowiązany jest dowiedzieć się u INSTRUKTORA czy używane szkliwo płynie.
 10. W przypadku nie dostosowania się do wskazówek INSTRUKTORA dotyczących szkliwienia UCZESTNIK ponosi opłatę pokrywającą czyszczenie półki w wysokości 50 zł.
 • ZAKOŃCZENIE WARSZTATÓW I PORZĄDEK
 1. UCZESTNIK zobowiązany jest pozostawić swoje miejsce pracy w takim stanie w jakim je zastał.
 2. UCZESTNIK rozpoczyna sprzątanie swojego miejsca pracy 10 minut przed zakończeniem warsztatów.
 3. Warsztaty kończą się z godziną ustaloną w wydarzeniu, KARNECIE łącznie ze sprzątaniem stanowiska pracy.
 4. UCZESTNIK nie rozpoczyna nowej pracy 10 minut przed końcem warsztatów w przeciwnym wypadku ponosi koszt 50 zł za rozpoczętą godzinę.
 5. Jeżeli uczestnik nie skończył projektu w wyznaczonym czasie, pracę pakuje w folię aby nie wyschła do kolejnych warsztatów, na których UCZESTNIK skończy pracę.
 6. UCZESTNIK podczas sprzątania stanowiska pracy zobligowany jest oczyścić narzędzia i inne używane przedmioty na sucho oraz umyć mokrą gąbką/ścierką miejsce pracy.
 7. W przypadku szkliwienia UCZESTNIK zobowiązany jest do umycia mieszadeł oraz pędzli pod bieżącą wodą z użyciem mydła i włożenie pędzli do ociekacza włosiem do góry.
 8. Kawałki niewykorzystanej, pozostałej po pracy gliny UCZESTNIK musi zapakować do worka i pokropić wodą.
 9. Przed odstawieniem prac na półkę do suszenia UCZESTNIK musi mieć pewność, że praca jest podpisana z dodaniem symbolu SB.
 10. WYPAŁ PRAC
 11. Piec jest uruchamiany przy pełnym załadunku, czyli musi być wystarczająca ilość prac do pełnego pieca.
 12. Przedmioty powyżej 19 centymetrów wysokości oraz średnicy 30 cm wypalane są za dodatkową opłatą: 1 szt. = 20 zł.
 13. Wypalane są prace wykonane podczas warsztatów w Pracowni Ceramicznej Kamionka przy ul. Herbowej 19 w Warszawie.
 14. Prace wypalane powtórnie – koszt 18 zł/kg.
 15. ODBIÓR PRAC
 16. Ze względu na ograniczone miejsce do przechowywania, prace, które nie zostaną odebrane w ciągu 2 miesięcy od ich wykonania przekazane zostaną na aukcje charytatywne lub zostaną zutylizowane.
 17. Odbiór prac w dniu innym niż odbywanie się warsztatów po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
 18. Prace stają się własnością uczestnika po ich odbiorze. Do tego czasu właścicielem pozostaje Pracownia Ceramiczna Kamionka Paula Strojna-Dworzecka.
 19. CZAS TRWANIA WARSZTATÓW ORAZ OPŁATY
 20. Jedno spotkanie warsztatowe trwa 1,5 h (90 minut). KARNET to 4 spotkania warsztatowe. Koszt KARNETU według aktualnego cennika 4 warsztaty po 90 minut  płatne przed rozpoczęciem KARNETU.  W cenie KARNETU jest 2 kg gliny, szkliwa, 2 x wypał.
 21. UCZESTNIK zobowiązany jest dbać o swoją glinę, czyli niewykorzystany kawałek musi szczelnie zapakować w folię oraz podpisać.
 22. KARNET zakupiony po 01.09. można wykorzystać do 30 czerwca następnego roku.

Koszt jednorazowych warsztatów lub 2 warsztatów według aktualnego cennika.

 1. Koszt dodatkowego kg gliny po wykorzystaniu limitu do karnetu to 65 zł kg. W cenę gliny wliczone są dwa wypały.
 2. Koszt każdej rozpoczętej godziny po zakończeniu warsztatów – 50 zł
 3. Koszt jednego wypału prac przekraczających 19 cm wysokości – 20 zł
 4. Koszt jednego wypału prac przekraczających średnicę 30 cm – 20 zł.
 5. Koszt przekraczający wysokość 19 cm i średnicę 30 cm – 40 zł
 6. Koszt pokrywający koszty czyszczenia półki, dystansów wynikający z nie zastosowania się do Zasad BHP Pracowni Ceramicznej Kamionka to 50 zł.
 7. Płatności na numer konta

Pracownia Ceramiczna Kamionka Paula Strojna-Dworzecka

65 1090 1014 0000 0001 3191 6823 tytułem: warsztaty HERBOWA, KARNET lub inna opłata.

 

 

PRACOWNIA CERAMCZNA KAMIONKA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN W REGULAMINIE.

 

 

 

 

 

Scroll to Top